Betingelser

Betingelser

Som bruger – køber – sælger af T-salg.dk skal du acceptere og godkende vores betingelser som du finder nedenfor:

Du skal være mindst 18 år for at anvende vores service / tjenester, og det bekræfter du at være, når du anvender vores service / tjenester.

Når du opretter dig som bruger af T-salg.dk skal du oplyse/indtaste dit rigtige navn, adresse samt alle andre informationer som du bliver bedt om at oplyse.

Det er VIGTIGT at den e-mail adresse, som du indtaster under registrering som bruger er korrekt og holdes opdateret. Vi anvender din e-mail adresse til at sende dig vigtige meddelelser om Køb / Salg / Tilbud / Faktura m.v. Hvis du ændrer din e-mail adresse, skal du ændre denne under din konto opsætning.

Du skal beskrive de varer eller tjenester, som du indrykker på T-salg.dk så detaljeret som muligt, herunder, stand og eventuelle fejl og mangle. Du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelse i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din indrykning, skal være fuldstændigt nøjagtige og må ikke kunne vildlede eventuelle kunder.

Du er samtidig forpligtiget til at begrænse indholdet af oplysninger anført i varebeskrivelsen eller på anden måde, til udelukkende at vedrøre handelstemaet og ikke irrelevante emner. Dette gælder også for svar på spørgsmål fra en køber. Det betyder at sådanne oplysninger for eksempel ikke må bruges som kommunikationsmiddel til andre medlemmer og må ikke anvendes til generelt at reklamere for eller fremme salget af øvrige varer eller tjenester, som ikke omfattes af handlen. Hvis du indsætter hypertekst link til et site, som ikke opfylder dette krav om relevans, udgør dette et brud på denne aftale.

Som sælger er du forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der er relevante for handlen, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.

Du forpligter dig til at sælge de varer eller tjenester, som du har udbudt til salg, hvis et bud modsvarer den af dig fastsatte salgspris.

Du må kun indrykke varen/ydelsen ind under den/de kategorier, som genstanden for handlen naturligt passer ind i og ikke i andre kategorier.

Du skal overholde dansk lovgivning og herunder også: Lov om forbrugeraftaler – Købeloven – Aftaleloven og Markedsføringsloven. Du må ikke agere usand eller vildledende i din annoncering. Du må ikke krænke tredjemands rettigheder ved at tilbyde / annoncere ulovlige kopi varer eller på anden måde krænke ophavsretten, varemærker, eller immaterielle rettigheder.

Du må ikke udbyde salg af kædebreve eller pyramidespil. Du må ikke distribuere/sprede spam, virus, eller andre teknologier, der kan skade brugerne eller T-salg.dk

Du må ikke reklamere for andre websider end din egen i dine annoncer, tekst og foto.

Du må ikke kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold.

Du må ikke benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til T-salg.dk og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse. Du må ikke sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke. Du må ikke omgå vores system som anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Du accepterer at T-salg.dk ikke er ansvarlig for det som sælges på websiden herunder blandt andet:
Kvaliteten, sikkerheden og lovligheden af varerne eller tjenesterne. Om annoncerne er nøjagtige og korrekte. Sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester. Køber har vilje og evne til at betale for varer eller tjenester.

T-salg.dk undersøger ikke på forhånd annoncerne eller de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan T-salg.dk ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selv om det er forbudt, kan der være nogle medlemmer, der afgiver oplysninger eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig og i strid med lovgivningen, eller på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til disse betingelser. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed når du handler på T-salg.dk som når du handler uden for Internettet.

Alle sider med indrykninger indeholder en mulighed, hvor du kan indberette mistanke om fusk og svindel. Vi opfordrer dig til at bruge denne, hvis du støder på ”annoncer” som virker mistænkelige.

T-salg.dk er ikke involveret i handler mellem brugerne og selve transaktionen mellem køber og sælger. T-salg.dk er ikke sælger eller leverandør af de varer eller ydelser, der annonceres til salg på vores webside. T-salg.dk stiller udelukkende tekniske hjælpemidler / funktioner til rådighed i forbindelse med visning af annoncer samt eventuelle gennemførsler af handler brugerne imellem.

T-salg.dk påtager sig intet ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug af vores webside. Du kan ikke gøre T-salg.dk ansvarlig for din eller andre medlemmers adfærd, eller for de varer eller tjenester, som udbydes til salg eller levering, uanset om er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

Du accepterer at T-salg.dk fraskriver sig et hvert ansvar for de ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig, samt for nøjagtigheden af alt indhold, kvaliteten og sikkerheden eller lovligheden af det der vises og tilbydes til salg / byttes på vores webside.

T-salg.dk er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge eller fortjeneste ved salg, goodwill eller omdømme eller andre særlige indirekte eller følgeskader, der kan opstår som følge af din brug af vores webside og ydelser, også selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Ingen Tags

Visninger i alt: 980, i dag: 1

  

Visninger i alt: 980, i dag: 1

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.